satit time machine


วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 รุ่น 29 และ 30 จะผนึกกําลังกะรุ่น 49 และ 50
จัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อชาวสาธิตปทุมวันทุกคน และเพื่อต้อนรับน้องรุ่น 53 และ 54
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
มีชื่อตอนว่า...

" The Time Machine of Satit Patumwan แนว back to the future "

งานนี้เราจะได้กราบอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้คือ
อ.ปาน , อ.เงาะ , อ.วันชัย และ อ. ผุสดี ด้วยค่ะ

มาสังสรรค์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และกราบอาจารย์ด้วยกันนะคะ

กิจกรรมประจำปี

You are here: Home Satit Time Machine