65ปี สาธิตปทุมวันคืนสู่เหย้า

65ปีสาธิตปทุมวันคืนสู่เหย้า

1541667652272